Wet Wipe Ethanol Disinfection without detergent

Wet Wipe Ethanol Disinfection without detergent er engang-desinficerende klude med Ethanol. Kluden er “rest fri”, hurtigtvirkende og effektiv mod Norovirus. Pakken har et genlukkeligt kliklåg.

0
Antal sekunder som er det maksimale eksponeringstid
0
Antal sekunder det kræver at dræbe de fleste vegetative bakterier

Wet Wipe Ethanol Disinfection without detergent engangsklude,  som er klar til simultan rengøring samt overfladedesinficerende.

Her finder du dokumentation for, at vores engangsklude lever op til, hvad vi lover. På denne side samler vi artikler, testresultater, datablade, udtalelser fra CEI, sikkerhedsdatablad mm.

Produktdatablad
Sikkerhedsdatablad

Ethanol 70,0 %

Ethanolen er denaturateret med isopropanol (<5%)

Husk altid at læse instruktionen før brug

Anvendelse

Wet Wipe Ethanol Disinfection without detergent anvendes bl.a. på operationsstuer, i intensiv afsnit, undersøgelsesrum, sengestuer og på alt apparatur, der tåler ethanol. Jvf. udtalelse fra CEI, December 2011 kan produktet anvendes til desinfektion af overflader, hvor der ønskes en reduktion af bakterie – eller svampemængden, samt til desinfektionsopgaver ved Norovirus.

Opbevar kludene ventileret og beskyttet mod varme. Kludene kan bortskaffes som almindeligt affald efter brug. Benyt handsker og undgå kontakt med øjnene.

OBS:
Vær opmærksom på, at inden et område desinficeres med alkohol SKAL det altid rengøres for at opnå den ønskede effekt. Informationen er hentet fra rapporten “råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. udgave 2004” udgivet af bl.a. Det centrale Afsnit for sygehushygiejne og SSI. Heri står “Alkoholer inaktiveres let af organisk materiale, derfor skal overflader være rengjorte før desinfektion med alkohol”. Wet Wipe Disinfection med ethanol rengører og desinficerer i EN arbejdsgang og gør altså arbejdsgangen for dig nemmere og hurtigere.

Wet Wipe Ethanol Disinfection without detergent engangskludene fremstilles i to forskellige størrelser.

Varenr.: 51133 Ethanol Disinfection uden tensid Mini
1 pakke indeholder 25 klude, 20×30 cm

Varenr.: 51153 Ethanol Disinfection uden tensid Maxi
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm