Koncept

De højt specialiserede løsninger fra Wet Wipe er udviklet for at reducere den tid, du bruger på rengøring og desinfektion.

Ved at indføre et enkelt rengørings- og desinfektionskoncept eliminerer du unødvendig vask, transport og produktkontrol, hvilket gør arbejdet lettere, sikrere og mere effektivt.

Wet Wipes produkter er udviklet i samarbejde med de danske erhvervsmæssige sundhedsydelser, med særligt fokus på ergonomi, brugervenlighed og arbejdsmiljø.

Produkterne er farvekodet og hjælper brugeren til hurtigt at identificere det korrekte produkt. Produkterne er designet på en måde, der eliminerer behovet for manuel blanding og opmåling af kemikalier.

Ved anvendelse af engangsklude minimeres forureningen af arbejdsstationen såvel som smittespredningen.

Fire koncept søjler

 

De højt specialiserede løsninger fra Wet Wipe er udviklet for at reducere den tid, du bruger på rengøring og desinfektion.

Ved at indføre et enkelt rengørings- og desinfektionskoncept eliminerer du unødvendig vask, transport og produktkontrol, hvilket gør arbejdet lettere, sikrere og mere effektivt.

Wet Wipe-kludene er udviklet i samarbejde med de danske erhvervsmæssige sundhedsydelser med særligt fokus på ergonomi, brugervenlighed og arbejdsmiljø.

Produkterne er farvekodede og hjælper brugeren til hurtigt at identificere det korrekte produkt. Produkterne er designet på en måde, der eliminerer behovet for manuel blanding og opmåling af kemikalier.

Ved anvendelse af engangsservietter minimeres forureningen af arbejdsstationen såvel som smittespredningen.

Niveauer

Indenfor desinfektion af overflader har vi produkter, der er designet til de forskellige typer niveauer af rengøring og desinfektion, som går fra generel rengøring, rutinemæssig desinfektion til isolation og udbrud.

Takket være den unikke perforerede overflade af kluden, kan du fjerne 99,9% af bakterierne, ved at tørre overfladen over.

..

1. Rengøring

Tidsbesparende, effektiv rengøring

2. Rutinemæssig desinfektion

Mod vegetative bakterier, gærsvampe og vira

3. Isolering og udbrud

Desinfektion ved isolering og udbrud

Lean filosofi

Lean’s kerneidé er at maksimere brugernes værdi, samtidig med at affaldet minimeres. Lean betyder simpelthen at skabe mere værdi for brugere med færre ressourcer.

At eliminere affald langs hele værdistrømmen, og ikke bare som isolerede punkter, skaber processer, som kræver mindre indsats, mindre plads, mindre kapital og mindre tid. Dette gør produkter og forsyningstjenester har langt lavere omkostninger og færre fejl, sammenlignet med traditionelle forretningssystemer. Som et alternativ til genbrugsartikler, tilbyder vi forbedringer på alle de principielle procesområder.

Engangsklude sikrer konsistente resultater i modsætning til genbrug, hvor kvaliteten falder over tid, og menneskelig fejl øger sandsynligheden for en ikke-ensartet blanding. Engangsklude sparer tid, penge og frem for alt menneskelig fejl. Brug af en Lean arbejdsproces bidrager til en direkte og målelig måde til bedre hygiejne.

At eliminere affald langs hele værdistrømmen, og ikke bare som isolerede punkter, skaber processer, som kræver mindre indsats, mindre plads, mindre kapital og mindre tid. Dette gør produkter og forsyningstjenester har langt lavere omkostninger og færre fejl, sammenlignet med traditionelle forretningssystemer. Som et alternativ til genbrugsartikler, tilbyder vi forbedringer på alle de principielle procesområder.

Engangsklude sikrer konsistente resultater i modsætning til genbrug, hvor kvaliteten falder over tid, og menneskelig fejl øger sandsynligheden for en ikke-ensartet blanding. Engangsklude sparer tid, penge og frem for alt menneskelig fejl. Brug af en Lean arbejdsproces bidrager til en direkte og målelig måde til bedre hygiejne.