Er det også svært for dig at få hverdagen til at hænge sammen, når du gerne vil give beboerne en masse omsorg, men samtidig også skal rengøre, desinficere og 100 andre ting?

Der er mange ting man skal tage højde for med de skærpede hygiejnekrav fra bl.a. Statens Seruminstitut (NIR).

Vi oplever i vores dialog med primærsektoren, at tiden er knap, hvilket gør det svært at give det stigende antal ældre den hjælp og omsorg, de har behov for. Udover et stigende antal ældre, er der også kommet et øget fokus på økonomi, dokumentation, regler og retningslinjer, hvilket ligeledes tager tid fra plejepersonalet i danske plejehjem, ældreboliger mm.

Derfor kan det være svært for personalet at finde tilstrækkelig tid til rengøring og desinfektion, hvilket er yderst vigtigt for udlagte patienter og ældrepleje, da der her er en øget sandsynlighed for smitte af norovirus og roskildesyge (MRSA).

Vi oplever i vores dialog med primærsektoren, at tiden er knap, hvilket gør det svært at give det stigende antal ældre den hjælp og omsorg, de har behov for. Udover et stigende antal ældre, er der også kommet et øget fokus på økonomi, dokumentation, regler og retningslinjer, hvilket ligeledes tager tid fra plejepersonalet i danske plejehjem, ældreboliger mm.

Derfor kan det være svært for personalet at finde tilstrækkelig tid til rengøring og desinfektion, hvilket er yderst vigtigt for udlagte patienter og ældrepleje, da der her er en øget sandsynlighed for smitte af norovirus og roskildesyge (MRSA).

Har du spørgsmål eller brug for mere info?

Du er altid velkommen til at kontakte os. 

KONTAKT

Vi har udviklet en værktøj til at hjælpe med de daglige rengørings opgaver og spare tid som kan i stedet bruges til pleje af beboerne

Wet Wipes koncept

For at imødekomme nogle af udfordringerne i en meget travl hverdag, har vi udviklet et koncept, der kan spare tid, øge sikkerheden, øge effektiviteten, og samtidig er nemt og brugervenligt.

Vores koncept er oprindeligt udviklet til at hjælpe sygeplejeområdet på de danske hospitaler. Det er blevet testet over årene og anvendes nu af sygeplejerske og serviceassistenter på alle landets hospitaler. På baggrund af vores erfaringer fra sundhedssektoren, er konceptet løbende blevet optimeret til også at passe til anvendelsen i plejesektoren. Ved at indføre Wet Wipes engangskoncept vil man opnå en mere effektiv, tidsbesparende og sikker arbejdsproces.

Rengøringsniveauer

Produkterne er udviklet til at klare flere rengøringsniveauer alt efter, hvilket behov man har.

Vi har både klude med almindelig vand og sæbe til normal overfladerengøring, samt klude der foruden vand og sæbe også indeholder desinfektionsmiddel. Herudover har vi klude med ethanol, og hvis det kræver ekstra desinfektion, har vi også klude med imprægneret klorgranulat, der desinficerer effektivt mod bakterier, herunder Norovirus samt spordannende bakterier (Clostridium Difficile).

1. Rengøring

Tidssparende effektiv rengøring

2. Rutine desinfektion

Mod vegetative bakterier, gær svampe og vira

3. Isolerede og højrisiko områder

Desinfektion under isolering og udbrud

Anvendelsesområder i plejesektoren

TV- og spisestue

Risikoen for smittespredning er størst i fællesområder, såsom TV- og spisestue, da der her er mange kontaktpunkter. Wet Wipes produkter er udviklet til at være enkle og effektive, hvilket gør rengøring og desinfektion nemt at udføre.

Typiske anvendelsesområder:

 • Borde, stole, skabe osv. (har alle mange greb)

 • Fjernbetjening, radio, telefoner osv.

 • Døre

 • Greb

Toiletter

Plejepersonalet har ofte selv ansvaret for at desinficere og rengøre på toiletter, da rengøringspersonalet ikke gør rent hver dag. Ved at bruge Wet Wipes produkter forsimples denne proces, så plejepersonalet i stedet kan fokusere på omsorg til beboerne. Sandsynligheden for at rengøring og desinficering udføres, øges således.

Typiske anvendelsesområder:

 • Skylleknap, toiletbræt, hjælpehåndtag

 • Greb (skuffer, håndtag, sæbeholder osv.)

 • Vask og spejl

 • Gulv

Træningsrum

Træningsrum er oplagte for spredning af smitte, da varme og sved øger smitterisikoen. Wet Wipes produkter, som er klar til brug, gør det nemmere for beboeren/plejepersonalet at rengøre og desinficere efter brug af træningslokale.

Typiske anvendelsesområder:

 • Træningsudstyr (kondicykler, vægte, løbebånd mfl.)

 • Kontaktflader (håndtag, stole, vask osv.)

 • Hjælpeudstyr

Produktlinje

Har du spørgsmål eller brug for mere info?

Du er altid velkommen til at kontakte os. 

KONTAKT

I Danmark er Wet Wipes produkter forhåndsvurderet af bl.a. Statens Serum Institut.

Endvidere er produkterne designet med hver deres tydelige farve, så de er nemme at skelne imellem, så brug af forkerte kemikalier nemt undgås.

Til daglig rengøring

Wet Wipe Universal

Indeholder færdigblandet rengøringsmiddel og erstatter traditionel rengøring med flergangsklude og tunge vaskespande. Engangskludene er særdeles velegnet til opsamling- og bortskaffelse af skidt og snavs.

Wet Wipe Universal Mop

Wet Wipe Universal Mop er til nem og hurtig gulvrengøring af mindre arealer. Klarer op til 10 m2, på f.eks. linoleum-, vinyl-, sten- og skridsikre gulve. Meget velegnet til toiletter, laboratorier og soignering af mindre gulvarealer i løbet af dagen.

Til desinfektion

Wet Wipe Triamin Disinfection

Udviklet med henblik på rengøring og desinfektion af kritiske områder. Kludene er udviklet til desinfektion af alle flader som tåler vand og sæbe, men som ikke tåler sprit. Med Wet Wipe Triamin Disinfection dræbes og fjernes vegetative bakterier på overflader, og forhindrer smittespredning.

Wet Wipe Ethanol Disinfection

Rengører og desinficerer mod multiresistente bakterier som MRSA, ESBL – Ecoli, vegetative bakterier, Norovirus (testet og godkendt efter EN 14479) og visse vira.

Til isolering og udbrud

Wet Wipe Chlorine Disinfection

Indeholder klor i pulverform og en cracking bag med vand. Når posen er brudt løber klorvand ud i kludene og er herefter klar til brug. Kludene anvendes effektivt til desinficering mod Clostridium difficile, alle kendte virus familier og bakterier, samt sporer, skimmel og gærsvampe.

Wet Wipe Chlorine Mop

Meget velegnet til desinfektion, efter forudgående rengøring, af spild som opkast, urin, blod, sekret etc.